GENERATOR KODU KRESKOWEGO EAN-13


Wpisz numer EAN-13,   (12 lub 13 cyfr)


Program jest w fazie testowania.
Proszę mnie informować o wszelkich
problemach z jego używaniem.
zylla @ wipos.p.lodz.pl
Przyjemnego używania
Romek
Licznik = 340762   (1)